วิธีสืบค้นรายชื่อผู้สอบประโยคนักธรรม-ธรรมศึกษาได้ พ.ศ. 2543-ถึงปัจจุบัน

วิธีการสืบค้นรายชื่อผู้สอบประโยคนักธรรมและธรรมศึกษาตรีโทเอกได้ ตั้งปีพ.ศ.๒๕๔๓ ถึงปัจจุบัน ผ่านระบบการสืบค้นรายชื่อผู้สอบธรรมสนามหลวงได้ของทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง นี้คือตัวอย่างวิธีสืบค้นแบบเข้าใจง่ายๆ ด้วยวิธีที่นำมาแนะนำทั้ง 4 วิธี พร้อมขั้นตอนการสืบค้น ดังต่อไปนี้ครับ

เว็บไซต์ตรวจผลสอบค้นหารายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาได้ตั้งแต่ปี 2543-ปัจจุบัน
<h1>วิธีสืบค้นตามชื่อและนามสกุลของผู้สอบธรรมสนามหลวงได้</h1>

ขั้นตอนสืบค้นวิธีที่ 1 : สืบค้นตามชื่อและนามสกุลของผู้สอบได้ในจังหวัด
1. เลือกประเภท เช่น ธรรมศึกษา
2. เลือกปีการศึกษา เช่น 2562
3. เลือกชั้นที่สอบ เช่น ธรรมศึกษาชั้นตรี
4. เลือกนิกาย เช่น มหานิกาย
5. สำนักเรียน  เช่น อุดรธานี
6. ชื่อ เช่น ประ  (ใส่เฉพาะส่วนต้นได้)
7. นามสกุล เช่น ศรี (ใส่เฉพาะส่วนต้นได้)
๘. จากนั้น "กดสืบค้นรายชื่อผู้สอบได้"
 
<h2>ผลการสืบค้นตามชื่อและนามสกุลของผู้สอบธรรมสนามหลวงได้</h2>สืบค้นรายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาได้ตั้งแต่ปี 2543-ปัจจุบัน
<h2>วิธีสืบค้นตามชื่อของผู้สอบธรรมสนามหลวงได้ในจังหวัด</h2>

ขั้นตอน : สืบค้นตามชื่อของผู้สอบได้ในจังหวัด
1. เลือกประเภท เช่น ธรรมศึกษา
2. เลือกปีการศึกษา เช่น 2562
3. เลือกชั้นที่สอบ เช่น ธรรมศึกษาชั้นตรี
4. เลือกนิกาย เช่น มหานิกาย
5. สำนักเรียน  เช่น อุดรธานี
6. ชื่อ เช่น ประ  (ใส่เฉพาะส่วนต้นได้)
7. จากนั้น "กดสืบค้นรายชื่อผู้สอบได้"
 
<h3>ผลการสืบค้นตามชื่อของผู้สอบได้ธรรมสนามหลวง</h3>สอนค้นหารายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาตั้งแต่ปี 2543-ปัจจุบัน
<h3>วิธีสืบค้นตามชื่อสถานศึกษาในจังหวัด</h3>

ขั้นตอน : สืบค้นตามชื่อสถานศึกษาในจังหวัด
1. เลือกประเภท เช่น ธรรมศึกษา
2. เลือกปีการศึกษา เช่น 2562
3. เลือกชั้นที่สอบ เช่น ธรรมศึกษาชั้นตรี
4. เลือกนิกาย เช่น มหานิกาย
5. สำนักเรียน  เช่น อุดรธานี
6. สังกัดองค์กร/สถานศึกษา เช่น โรงเรียนบ้านเชียงยืน
7. จากนั้น "กดสืบค้นรายชื่อผู้สอบได้"
 
<h4>ผลการสืบค้นตามชื่อสถานศึกษาของผู้สอบธรรมสนามหลวงได้</h4>วิธีสืบค้นรายชื่อผู้สอบธรรมสนามหลวงได้ตั้งแต่ปี 2543-ปัจจุบัน
<h5>วิธีสืบค้นตามชื่อวัดของผู้สอบธรรมศึกษาได้ในจังหวัด</h5>

ขั้นตอน : สืบค้นตามชื่อวัดในจังหวัด
1. เลือกประเภท เช่น ธรรมศึกษา
2. เลือกปีการศึกษา เช่น 2562
3. เลือกชั้นที่สอบ เช่น ธรรมศึกษาชั้นตรี
4. เลือกนิกาย เช่น มหานิกาย
5. สำนักเรียน  เช่น อุดรธานี
6. สังกัดวัด เช่น ราษฎร์บำรุง  (ไม่ต้องใส่คำว่าวัด)
7. จากนั้น "กดสืบค้นรายชื่อผู้สอบได้"
 
<h5>ผลการสืบค้นตามชื่อวัดของผู้สอบธรรมศึกษาได้ในจังหวัด</h5>แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT