กำหนดการวันสอบธรรมสนามหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดการวันสอบธรรมสนามหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
นักธรรมชั้นตรี (สมัยที่ ๑)

ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม

วันอังคาร ที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาธรรม

วันพุธ ที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาพุทธ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาวินัยนักธรรมชั้นโทและเอก(สมัยที่ ๒)

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาธรรม

วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาพุทธ

วันเสาร์ที่ ๒ ธันความ ๒๕๖๖
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาวินัยธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก (นักเรียนและประชาชนทั่วไป)

ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๘:๓๐-๑๑:๓๐ น.
สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

เวลา ๑๓:๐๐-๑๓:๕๐ น.
สอบวิชาธรรม

เวลา ๑๔:๐๐-๑๔:๕๐ น.
สอบวิชาพุทธ

เวลา ๑๕:๐๐-๑๕:๕๐ น.
สอบวิชาวินัย

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงปี พ.ศ. ๒๕๖๖แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT