Page Nav

HIDE

ดูยังค่ะ:

latest

Ads Place


กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๔

<h1>วันสอบธรรมสนามหลวง2564, สอบนักธรรม2564, สอบธรรมศึกษา2564</h1>ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก (New)

(ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป)

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย


นักธรรมชั้นตรี [ ๑๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ] (New)

(สำหรับพระภิกษูสงฆ์และสามเณรเท่านั้น)

วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ
วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย


นักธรรมชั้นโท-เอก [ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ] (New)

(สำหรับพระภิกษูสงฆ์และสามเณรเท่านั้น)

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๖๕๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย

ต้องการดาวน์โหลดกำหนดการ>>คลิกดาวน์โหลดลิงค์
ขอบคุณข้อมูลจาก:เว็บสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงไม่มีความคิดเห็น

Latest Articles