กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๔

<h1>วันสอบธรรมสนามหลวง2564, สอบนักธรรม2564, สอบธรรมศึกษา2564</h1>ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก (เลื่อนการสอบแล้ว)

(ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป)

(วัน.../เดือน.../พ.ศ...)
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น.
สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๕๐ น.
สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๕๐ น.
สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๕๐ น.
สอบวิชาวินัย


นักธรรมชั้นโท-เอก [ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ] (สอบเรียบร้อย)

(สำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเท่านั้น)

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
สอบวิชาธรรม
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
สอบวิชาพุทธ
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๖๕๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
สอบวิชาวินัย


นักธรรมชั้นตรี [ ๑๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ] (สอบเรียบร้อย)

(สำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเท่านั้น)

วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
สอบวิชาธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
สอบวิชาพุทธ
วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๖๕๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
สอบวิชาวินัย

ขอบคุณข้อมูลจาก:เว็บสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ads

ads