Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


วันสอบธรรมสนามหลวง ปีพ.ศ. ๒๕๖๓

<h1>วันสอบธรรมสนามหลวงปี 2563</h1>ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก (เสร็จเรียบร้อย)

(ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป)

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย

ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก (เสร็จเรียบร้อย)

(การศึกษานอกระบบ (กศน.) อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปบางส่วน)

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัยนักธรรมชั้นตรี [๒๖-๒๙ ก.ย.๖๓] (เสร็จเรียบร้อย)

(สำหรับพระภิกษูสงฆ์และสามเณรเท่านั้น)

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม
วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ
วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๖๕๓
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย


นักธรรมชั้นโท-เอก [๒-๕ พ.ย.๖๓] (เสร็จเรียบร้อย)

(สำหรับพระภิกษูสงฆ์และสามเณรเท่านั้น)

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม
วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ
วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๖๕๓
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย


ขอบคุณข้อมูลจาก:เว็บสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง


ไม่มีความคิดเห็น