สุภาษิตที่ ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา

<h1>ถึงสิ้นทรัพย์ผู้มีปัญญาก็เป็นอยู่ได้ แต่อับปัญญา แม้มีทรัพย์ก็เป็นอยู่ไม่ได้</h1>

{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}
(ขุ.เถร. ๒๖/๓๕๐) = ขุททกนิกาย เถรคาถา


{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}
- ทำคนสิ้นทรัพย์แต่มีปัญญาจึงเป็นอยู่ได้
- ทำไมคนมีทรัพย์แต่ไม่มีปัญญจึงเป็นอยู่ไม่ได้{getButton} $text={หลักธรรมประกอบ} $color={#009933}
- อริยทรัพย์ ๗
- ปัญญา
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยงข้อง)


{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}
ปัญญาดีกว่าทรัพย์อย่างไร
เพราะปัญญานั้นเป็นของมีอยู่ในตัวตนของคนผู้นั้นอยู่แล้ว ไม่มีใครจะขโมยไปได้ ผิดกับทรัพย์สินเงินทองที่สามารถถูกลักขโมยไปได้ ด้วยการขโมย ฉก ชิง วิ่งราว หรือถูกฉ้อโกงไป ท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาเป็นอริยทรัพย์ คือทรัพย์ที่ประเสริฐสุด

ทำไมคนสิ้นทรัพย์ แต่มีปัญญาก็เป็นอยู่ได้
เพราะ แม้ว่าจะสิ้นทรัพย์ แต่คนมีปัญญา มีความรู้ ย่อมใช้ปัญญาความรู้ของตนหาทรัพย์สร้างเนื้อสร้างตัวได้ง่าย เพราะไม่ว่าจะเป็นการไปสมัครเข้าทำงาน เขาก็ย่อมต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถ หรือแม้จะประกอบกิจการใดๆ เป็นส่วนตัว คนที่มีปัญญาก็ย่อมจะประสบความสำเร็จได้ตามที่มุ่งหวัง เป็นต้น

ทำไมคนมีทรัพย์ แต่อับปัญญาถึงเป็นอยู่ไม่ได้
เพราะ คนที่ไม่มีความรู้ความสามารถย่อมไม่เป็นที่ต้องการของใคร จะไปสมัครเข้าทำงานที่ไหนก็ยาก และยิ่งหากคนที่ไม่มีความรู้เป็นคนเกียจคร้านอีกก็ยิ่งหาทรัพย์ยาก หรือแม้จะมีมรดกตกทอดมา แต่ถ้าทรัพย์นั้นมาอยู่ในมือของคนที่ขาดปัญญา ก็ไม่สามารถจะรักษาให้มั่นคงอยู่ได้ นั่นเอง{getButton} $text={ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม} $color={#ff0066}
<h3>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท ๘</h3>


{getButton} $text={ให้เชื่อมด้วยสุภาษิต} $color={#0099ff}
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นโท มัธยมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๒ ธ.ศ.ชั้นโท มัธยมศึกษา</h3>

สำหรับ "การเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม" ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนถ่ายทอดความรู้ได้มากน้อยกว่ากัน นักเรียนที่ขยันหาความรู้และหมั่นฝึกฝนฝึกเขียน ย่อมจะมีทักษะในการเขียนกระทู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น ในตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่แนะนำไว้นี้ เป็นตัวอย่างไว้ให้ได้ศึกษา นักเรียนจะได้รู้แนวทางในการเขียน และเข้าใจบทสุภาษิตที่จะต้องเขียนแต่งกระทู้มากขึ้น และนำไปหัดฝึกเขียนกระทู้ธรรมของนักเรียนต่อไป {alertInfo}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT