น หิ สาธุ โกโธ "ความโกรธ ไม่ดีเลย" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับประถม | สุภาษิตที่ ๑๓

น หิ สาธุ โกโธ ความโกรธ ไม่ดีเลย

อ่านบาลีว่า:
นะ, หิ, สา-ทุ, โก-โท


ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


น หิ สาธุ โกโธ
ความโกรธ ไม่ดีเลย

คำว่า ความโกรธ คือ ความขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเรา ทำให้จิตใจของเราหงุดหงิดและกระวนกระวาย หาความสงบมิได้ เมื่อความโกรธเกิดขึ้น ย่อมสร้างความพินาศฉิบหายให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น คนทั้งหลายที่ฆ่ากัน ทำร้ายกัน ทะเลาะกัน หรือแม้ทำกรรมที่มีโทษมากที่คนธรรมดาทำได้ยาก เช่น ฆ่าบิดามารดา ก็เพราะความโกรธเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เป็นเช่นนั้น

ดังนั้น หากคิดอยากจะฆ่าอะไรสักอย่าง ให้ฆ่าความโกรธ แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น เพราะเมื่อฆ่าความโกรธเสียได้แล้ว เราก็ไม่ต้องไปทำกรรมไม่ดีทั้งหลายที่เป็นไปตามอำนาจของความโกรธ ผลเสียต่างๆ ที่เป็นผลเสียจากความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้น เมื่อกำจัดความโกรธได้เสียแล้ว เราก็จะอยู่เป็นสุขตลอดไป


สุภาษิตมาใน:
ขุททกนิกาย ชาดก ฉักกนิบาต
ตัวย่อสุภาษิต:
ขุ.ชา.ฉกฺก.๒๗/๑๘๘


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT