Page Nav

HIDE

ดูยังค่ะ:

latest

Ads Place


แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เก็งธรรมะเอก แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เก็งธรรมะเอก แสดงบทความทั้งหมด

เก็งข้อสอบวิชาธรรม ธ.ศ.ชั้นเอก (ชุดที่ ๒)

เก็งข้อสอบวิชาธรรม ธ.ศ.ชั้นเอก ชุดที่ ๒ ๑.    พระพุทธเจ้าทรงเชิฐชวนให้มาดูโลก เพื่อประโยชน์อะไร         ก.   เพื่อคลายเครียด         ...

Latest Articles